جامع نیوز: عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت: در شرایطی که قدر مطلق میزان مطالبات در شبکه بانکی کشور افزایش یافته، مطالبات معوق این بانک کاهش ۹ هزار میلیاردی داشته است. به گزارش جامع نیوز، علیرضا اکبری با اشاره به وضعیت مطالبات معوق بانک در ابتدای سالجاری گفت : در طول سال ۱۳۹۲ مطالبات معوق […]

جامع نیوز: عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت: در شرایطی که قدر مطلق میزان مطالبات در شبکه بانکی کشور افزایش یافته، مطالبات معوق این بانک کاهش ۹ هزار میلیاردی داشته است.

به گزارش جامع نیوز، علیرضا اکبری با اشاره به وضعیت مطالبات معوق بانک در ابتدای سالجاری گفت : در طول سال ۱۳۹۲ مطالبات معوق بانک تجارت رشد بالایی را تجربه کرد، اما با دستور مدیرعامل بانک تصمیم به تشکیل کمیته عالی وصول مطالبات گرفته شد تا این موضوع مهم و معضل بانک، مدیریت و حل شود. وی با اشاره به اینکه کمیته عالی وصول مطالبات این بانک از ابتدای سال تاکنون ۲۸۰ پرونده مطالباتی بانک تجارت را تعیین تکلیف کرده است، گفت: نتیجه جلسات این کمیته و تلاش هماهنگ شعب و دیگر واحدهای ذیربط در بانک تجارت، کاهش ۹ هزار میلیاردی قدرمطلق مطالبات معوق بانک بوده است . اکبری در ادامه با اشاره به آمار مقایسه ای مطالبات معوق در بانک تجارت و میانگین مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، طی سال ۱۳۹۳ شاهد بیش از ۱۵ درصد رشد در قدر مطلق مطالبات بانکها بوده ایم ، در حالی که در بانک تجارت این نسبت بیش از هفت درصد کاهش یافته است. وی افزود : همچنین نسبت مطالبات به تسهیلات در کل شبکه بانکی نیز از ۲/۱۴ درصد به ۷/۱۴ درصد افزایش یافته، این نسبت در بانک تجارت از ۲/۱۷ به ۲/۱۵ درصد رسیده است که امیدواریم با تداوم تلاش موفق کارکنان بانک این نسبت تا پایان سال به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یابد.