جامع نیوز: رییس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اوایل اسفندماه محدوده طرح زوج و فرد به صورت دوربین نظارت خواهد شد و نیروهای اجرایی به تدریج جمع آوری می شوند. به گزارش جامع نیوز، سرهنگ حسینی افزود:‌ همزمان با کنترل محدوده زوج و فرد با دوربین، به تدریج نیروهای اجرایی را جمع اوری […]

جامع نیوز: رییس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اوایل اسفندماه محدوده طرح زوج و فرد به صورت دوربین نظارت خواهد شد و نیروهای اجرایی به تدریج جمع آوری می شوند.

به گزارش جامع نیوز، سرهنگ حسینی افزود:‌ همزمان با کنترل محدوده زوج و فرد با دوربین، به تدریج نیروهای اجرایی را جمع اوری خواهیم کردجریمه ورود به محدوده زوج و فرد ۲۰ هزار تومان است.
سرهنگ حسینی بااشاره به کاهش نرخ صدور جریمه در مناطق مجهز به دوربین، گفت: دوربین های ثبت سرعت نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته اما در مقایل جریمه آنها ۷درصد کاهش یافته است. همچنین میزان دوربین های ورود به محدوده طرح ترافیک ۱۷ درصد افزایش داشته اما در این مناطق نیز اعمال قانون کمتر شده است که ما نیز دنبال همین هستیم.
به گفته رییس پلیس راهور تهران بزرگ، از ابتدای اسفند امسال محموعا ۱۱۳ دوربین شامل چراغ قرمز، خروج از طرح ترافیک و سرعت که در محدوده زوج و فرد فعال هستند، به ثبت تخلفات ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد هم خواهند پرداخت و در حقیقت این دوربین‌هاکاربری دوگانه دارند.وی همچنین گفت: فاز دوم این طرح اردیبهشت ماه سال اینده اجرایی خواهد شد و بر اساس ان تعداد ۱۲۵ دوربین در معابر ورودی و تعداد ۵۰ دوربین هم در محدوده داخلی تخلفات ورود و تردد در محدوده زوج وفرد را ثبت خواهند کرد.
سرهنگ حسینی همچنین گفت: ۱۰۰۰ دوربین کنترلی در پایتخت داریم که اینها قابلبت چرخش ۳۶۰ درجه ای هستند.رییس پلیس راهور تهران بزرگ بااشاره به اجرای طرح “ایست به احترام زندگی” به شکل پررنگ در دو منطقه ۶ و ۸ ادامه داد: به طور کلی ۹۸ درصد رانندگان رعایت می‌کنند و پشت خط ایست متوقف می‌شوند.
تخلفات راهنمایی و رانندگی
حسینی در مورد میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ۹ ماهه نخست امسال گفت: حدود ۱۲ میلیون فقره تخلفات راهنمایی و رانندگی در تهران ثبت شده است که از این میزان ۴ میلیون و ۵۰۰ فقره تخلف توسط دوربین‌های پلیس راهور به ثبت رسیده است.
تلفات در تصادفات
او ادامه داد: در ۹ ماهه سال گذشته ۵ هزار و ۶۶۰ نفر بر اثر تصادفات فوت کرده‌اند که امسال به ۴۹۷ نفر رسیده است و ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین تصادفات جرحی ۱۱ درصد و خسارتی هم ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۲ کاهش داشته است.
افزایش تعداد دوربین ها
حسینی با تاکید بر اینکه رویکرد پلیس راهنمایی و رانندگی افزایش دوربین ها و تجهیزات الکترونیکی به جای ماموران پلیس است گفت: به صورت کمی در محدوده طرح ترافیک ۷ درصد، در محدود ورود ممنوع ۵۰ درصد، سرعت غیرمجاز ۵۸ درصد نصب دوربین ها نسبت به سال ۹۲ رشد داشتند.او ادامه داد: افزایش دوربینها سبب شد تا نسبت به سال قبل جرایم راهنمایی و رانندگی ۷ درصد کاهش یابد.رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در حال حاضر ۶ هزار تفاطع داریم که ۸۰۰ تقاطع توسط سیستم هوشمند می شود و امیدوارم تا پایان سال ۹۴ یا اوایل سال ۹۵، تمام تقاطع های اصلی مجهز به دوربین های ثبت تخلف شوند.
نمره منفی
حسینی ۱۰ تا ۱۱ صبح و ۴ تا ۶ بعدازطهر را زمان اوج ترافیک دانست و گفت: تا کنون ۲۵۰۰ راننده نمره منفی داشتند که تا ۶ ماه از رانندگی محروم هستند