جامع نیوز:آخرین جلسه ارتباط مستقیم بانک شهر در سال‌۹۳، با حضور مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره این بانک، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود. به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، بر این اساس در این جلسه که روز سه‌شنبه ۱۹اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۱ با حضور دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل و […]

جامع نیوز:آخرین جلسه ارتباط مستقیم بانک شهر در سال‌۹۳، با حضور مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره این بانک، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود.
به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، بر این اساس در این جلسه که روز سه‌شنبه ۱۹اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۱ با حضور دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره این بانک و هیئت همراه، از طریق تماس تلفنی با سامانه‌۸۶۵۵ برقرار خواهد شد، به انتقادات‌، پیشنهادات، شکایات و تقدیر از همکاران بانک شهر پاسخ داده خواهد شد.
گفتنی است، سامانه۸۶۵۵ بانک شهر به منظور دستیابی به دیدگاه‌های مشتریان و همکاران بانک به عنوان ارکان اصلی تعاملات بانک شهر، اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های منظم هفتگی ارتباط مستقیم با مدیران بانک کرده که در‌ هر هفته به اطلاع همکاران خواهد رسید.