جامع نیوز:فروش اوراق مشارکت طرح قطار شهری شهرداری تبریز به صورت الکترونیکی از طریق تمامی شعب بانک شهر صورت می‌گیرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، فروش اوراق مشارکت طرح قطار شهری تبریز به ارزش ۲هزار میلیارد ریال، با نرخ سود علی‌الحساب ۲۲درصد سالیانه و دوره پرداخت سود ۳ماهه تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ از طریق شعب […]

جامع نیوز:فروش اوراق مشارکت طرح قطار شهری شهرداری تبریز به صورت الکترونیکی از طریق تمامی شعب بانک شهر صورت می‌گیرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، فروش اوراق مشارکت طرح قطار شهری تبریز به ارزش ۲هزار میلیارد ریال، با نرخ سود علی‌الحساب ۲۲درصد سالیانه و دوره پرداخت سود ۳ماهه تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ از طریق شعب بانک شهر صورت خواهد گرفت.
همچنین لازم به توضیح است که معاملات ثانویه این اوراق در بازار سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود.