جامع نیوز: مجوز فعالیت بانک آینده، از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران صادر شد. شایان ذکر است؛ هم‌اکنون نام بانک آینده در فهرست بانک‌های مجاز در تارگاه رسمی بانک مرکزی ج.ا.ایران، به‌نشانی (www.cbi.ir) قابل مشاهده می‌باشد.

جامع نیوز: مجوز فعالیت بانک آینده، از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران صادر شد.
شایان ذکر است؛ هم‌اکنون نام بانک آینده در فهرست بانک‌های مجاز در تارگاه رسمی بانک مرکزی ج.ا.ایران، به‌نشانی (www.cbi.ir) قابل مشاهده می‌باشد.