جامع نیوز:قرعه‌کشی جشنواره پایانه‌های فروش ویژه پذیرندگان پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های بانک کشاورزی و دارندگان کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب ، برگزار شد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک کشاورزی، در این مرحله از جشنواره، به قید قرعه به ۱۵۷ نفر از پذیرندگان پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های بانک کشاورزی جوایز نقدی اهدا شد […]

جامع نیوز:قرعه‌کشی جشنواره پایانه‌های فروش ویژه پذیرندگان پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های بانک کشاورزی و دارندگان کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب ، برگزار شد.

به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک کشاورزی، در این مرحله از جشنواره، به قید قرعه به ۱۵۷ نفر از پذیرندگان پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های بانک کشاورزی جوایز نقدی اهدا شد که شامل ۲ کمک هزینه ۹۲۰ میلیون ریالی خرید خودرو، ۷۸ کمک هزینه ۱۰ میلیون ریالی خرید تبلت ، ۷۷ کمک هزینه ۱۰ میلیون ریالی خرید گوشی تلفن همراه و یک کمک هزینه ۷۵۰میلیون ریالی خرید خودرو برای دارندگان کارت‌های بانکی عضو شتاب است.