جامع نیوز۲۴: مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) از برگزاری سه مزایده بزرگ فروش املاک بانک ها تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: قرار است تا پایان اسفندماه یک مزایده اختصاصی برای املاک بانک صادرات، یک مزایده سراسری برای املاک تمام بانک ها و یک مزایده برای املاک مازاد بانک کشاورزی […]

جامع نیوز۲۴: مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) از برگزاری سه مزایده بزرگ فروش املاک بانک ها تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: قرار است تا پایان اسفندماه یک مزایده اختصاصی برای املاک بانک صادرات، یک مزایده سراسری برای املاک تمام بانک ها و یک مزایده برای املاک مازاد بانک کشاورزی برگزار شود.

به گزارش جامع نیوز، حسن یمنی با بیان اینکه این مزایده ها چهل و ششمین، چهل و هفتمین و چهل و هشتمین دوره مزایده فروش املاک مازاد بانک ها است، افزود: مزایده اختصاصی بانک صادرات شامل ۲۶۲ ملک به ارزش سه هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال است و آگهی آن در روزنامه چهارم اسفند جام جم و ۱۱ اسفند ماه همشهری منتشر شده است.به گفته وی، پاکات مربوط به این مزایده روز ۲۴ اسفند ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح بازگشایی می شود.
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) درباره مزایده دوم نیز اظهار داشت: این مزاید مربوط به املاک مازاد تمام بانک ها بوده و شامل ۲۸۲ ملک به ارزش یک هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال است.به گفته یمنی، آگهی این مزایده روز ۹ اسفند ماه سال جاری در روزنامه جام جم و ۱۶ همین ماه در همشهری منتشر شده و پاکات آن روز ۲۶ اسفندماه ساعت ۱۱ صبح بازگشایی می شود.
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)ادامه داد: سومین مزایده نیز مربوط به بانک کشاورزی به ارزش ۱۱۸ میلیارد ریال و در قالب ۷۱ ملک است.وی تصریح کرد: اولین آگهی این مزایده روز ۱۳ اسفند ماه در روزنامه جام جم و دومین آگهی نیز ۱۷ همین ماه در همشهری منتشر شده و مزایده آن نیز روز ۲۶ اسفند ماه ساعت ۱۱.۳۰ دقیقه برگزار می شود.به گفته یمنی؛ طی شش سال گذشته هزار و ۴۰۰ ملک مازاد بانک ها به ارزش ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال توسط این شرکت به فروش رسیده است