جامع نیوز:به دنبال استقبال شهروندان و مشتریان از خرید «گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله و با نام» با نرخ «۲۲ درصد» و «با قابلیت فروش و بازخرید قبل از سر رسید»، بانک کارآفرین عرضه این اوراق را از امروز چهار شنبه ۱۳ اسفند ماه تاروز یکشنبه ۱۷ اسفند به مدت ۴ روز تمدید کرد. به […]

جامع نیوز:به دنبال استقبال شهروندان و مشتریان از خرید «گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله و با نام» با نرخ «۲۲ درصد» و «با قابلیت فروش و بازخرید قبل از سر رسید»، بانک کارآفرین عرضه این اوراق را از امروز چهار شنبه ۱۳ اسفند ماه تاروز یکشنبه ۱۷ اسفند به مدت ۴ روز تمدید کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله با نام در تمامی شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور از فردا چهارشنبه ۱۳ اسفندماه از سر گرفته می شود و تا روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
براساس این گزارش، نرخ سود علی الحساب سالانه گواهی سپرده یکساله با نام ۲۲ درصد بوده که در مقاطع ماهانه قابل پرداخت خواهد بود.
گفتنی است، فروش و بازخرید اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله با نام» بانک کارآفرین «قبل از سررسید» امکان پذیر است.