جامع نیوز:​بانک صادرات ایران به منظور خدمات رسانی مطلوب تر به مشتریان و افزایش رفاه هموطنان در روزهای ابتدای سال ٩۴ تعداد ٣٣۴ شعبه خود را به صورت کشیک مهیای ارایه خدمات در سراسر کشور نموده است. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک در جهت رفاه حال مشتریال و هموطنان آمادگی دارد […]

جامع نیوز:​بانک صادرات ایران به منظور خدمات رسانی مطلوب تر به مشتریان و افزایش رفاه هموطنان در روزهای ابتدای سال ٩۴ تعداد ٣٣۴ شعبه خود را به صورت کشیک مهیای ارایه خدمات در سراسر کشور نموده است.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک در جهت رفاه حال مشتریال و هموطنان آمادگی دارد تا علاوه بر ارایه خدمات از طریق ابزارهای الکترونیکی همچون: بانکداری اینترنتی، تلفن بانک، همراه بانک ،همبانک، از طریق۴۴٠٠ دستگاه خودپرداز و ۴۵٠ هزار دستگاه پایانه فروش، خدمات مالی متنوعی را به مشتریان و هموطنان، با در نظر گرفتن تعداد ٣٣۴ شعبه کشیک در روزهای ١،٢و٣ فروردین ماه سال ٩۴ از ساعت ٩ الی ١٢ در سراسر کشور خدمات بانکی به هموطنان ارایه نماید.
همچنین درجهت ارایه خدمات به هموطنان تمهیدات ویژه ای برای استانهای مسافرپذیر در نظر گرفته شده و شعب کشیک این بانک در روز چهارشنبه ١٢ فروردین ٩۴ از ساعت٩ الی١٢ مهیای خدمت دهی به مشتریان می باشند.
شایان ذکر است به منظور ارایه خدمات مطلوب و رفاه حال مشتریان کلیه شعب این بانک از تاریخ ٢٣ اسفندماه بر اساس برنامه زمان بندی شده در تهران از ساعت ٣٠/٧ صبح تا ٣٠/١٧ و در شهرستانها از ساعت ١۵/٧ الی ١٧ آماده ارایه خدمات به مشتریان هستند.
گفتنی است کلیه مشتریان این بانک می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر از خدمات شعب با مرکز صدای سپهر ٠٩۶٠٢ تماس و یا به سایت این بانک به نشانی www.bsi.ir مراجعه نمایند و برای انجام امور مالی خود از ابزارهای الکترونیکی همچون خودپردازها و دستگاه‌های pos و بانکداری اینترنتی بهره مند گردند.