جامع نیوز: طی روز جاری خبری مبنی بر توقیف اموال بانک ایران زمین از سوی محمدرضا بوذری وکیل مدافع شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا وابسته به بانک سپه منتشر شد که بر مبنای آن اعلام گردید شعبه ۱۹ مجتمع قضایی شهید بهشتی، بانک ایران زمین را با شکایت این مجموعه به توقیف اموال […]

جامع نیوز: طی روز جاری خبری مبنی بر توقیف اموال بانک ایران زمین از سوی محمدرضا بوذری وکیل مدافع شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا وابسته به بانک سپه منتشر شد که بر مبنای آن اعلام گردید شعبه ۱۹ مجتمع قضایی شهید بهشتی، بانک ایران زمین را با شکایت این مجموعه به توقیف اموال محکوم کرد که این خبر از سوی مدیر عامل این بانک تکذیب شد.
به گزارش جامع نیوز، مدیر عامل بانک ایران زمین ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت: متعاقب بروز اختلاف فی مابین این بانک و شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا و حصول سازش فی مابین طرفین که مورد تأیید آقای محمدرضا بوذری وکیل شرکت مذکور نیز قرار گرفته گزارش اصلاحی تنظیم و مقرر گردید در سه مرحله نسبت به اجرای کامل متن گزارش اصلاحی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تهران اقدام شود که مراحل اول و دوم آن بصورت کامل اجرا گردید و برای اجرای مرحله سوم ، توسط شعبه مذکور اخطاریه صادر و نهایتاً در تاریخ ۹۳.۱۲.۲ منجر به تنظیم صورتجلسه جهت اجرای مرحله سوم گزارش اصلاحی شد که اقدامات لازم در جهت اجرای آن در دست انجام می باشد.
سیدکمال سیدعلی افزود: لذا ملاحظه می گردد بر خلاف آنچه در خبر آمده، اساساً حکم یا دستوری مبنی بر توقیف اموال این بانک صادر نشده و خبرمذکور واقعیت نداشته و کذب محض است .وی تأکید کرد: ضمناً از آنجا که انتشار گسترده خبر مذکور که از مصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است ، می تواندخسارات مادی و معنوی فراوانی را به این بانک تحمیل نماید، این بانک حق خویش را جهت مراجعه به مراجع قضائی ذیصلاح و مراجع انتظامی و از جمله دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری علیه آقای محمد رضا بوذری و شخص یا اشخاص دیگری که به نحوی از انحاء در تولید و انتشار خبر غیر واقعی مذکور تحت هر عنوان مداخله داشته اند، برای خود محفوظ می دارد.