جامع نیوز:در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ، ذوب آهن اصفهان برای دومین بار موفق به کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید . مهندس یزدی زاده معاون برنامه ریزی و توسعه […]

جامع نیوز:در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ، ذوب آهن اصفهان برای دومین بار موفق به کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید . مهندس یزدی زاده معاون برنامه ریزی و توسعه این شرکت گواهینامه مذکور را از دست وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد .

منصور شریف مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این خبر گفت : این موفقیت حاصل تلاش بخش های مختلف شرکت است و برای سال آینده جهت دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان برنامه ریزی کردیم که امیدوارم محقق شود .

وی مواردی از قبیل رضایتمندی بیش از ۷۰ درصدی مشتریان ، نحوه اطلاه رسانی به مشتریان ، بررسی صورت های مالی سود و زیان شرکت ، خدمات قبل ،‌ حین و پس از فروش و چند عامل دیگر را از جمله فاکتورهای دریافت گواهینامه مذکور دانست .

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ، ذوب آهن اصفهان برای دومین بار موفق به کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید . مهندس یزدی زاده معاون برنامه ریزی و توسعه این شرکت گواهینامه مذکور را از دست وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد .

منصور شریف مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این خبر گفت : این موفقیت حاصل تلاش بخش های مختلف شرکت است و برای سال آینده جهت دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان برنامه ریزی کردیم که امیدوارم محقق شود .

وی مواردی از قبیل رضایتمندی بیش از ۷۰ درصدی مشتریان ، نحوه اطلاه رسانی به مشتریان ، بررسی صورت های مالی سود و زیان شرکت ، خدمات قبل ،‌ حین و پس از فروش و چند عامل دیگر را از جمله فاکتورهای دریافت گواهینامه مذکور دانست .