جامع نیوز:مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: در هر ساعت کاری ۹۴۵ میلیون تومان، روزانه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به طور متوسط در هر ماه ۲۲۷ میلیارد تومان به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران پرداخت می‌شود. به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، حسین […]

جامع نیوز:مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: در هر ساعت کاری ۹۴۵ میلیون تومان، روزانه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به طور متوسط در هر ماه ۲۲۷ میلیارد تومان به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران پرداخت می‌شود.

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، حسین جودکی افزود: اداره کل غرب تهران بزرگ با ۱۴ شعبه اصلی، ۲۰ کارگزاری رسمی و ۷ شعبه اقماری در حال ارائه خدمات به کلیه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان است. این اداره کل با داشتن ۳ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۲۸ نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی حدود ۱۰% از بیمه‌شدگان اصلی کشور را تحت پوشش بیمه خود قرار داده است.
وی در خصوص تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان در سطح اداره کل غرب تهران بزرگ گفت: ۹۷۹ هزار و ۴۲۷ نفر بیمه‌شده اجباری، ۳۷ هزار و ۷۶۶ نفر بیمه‌شده مشاغل آزاد، بیش از ۸۰ هزار نفر بیمه‌شده اختیاری، ۲۶ هزار و ۹۸۵ نفر راننده، ۸ هزار و ۸۱۸ نفر قالیباف و ۳۴ هزار و ۶۶۴ نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش اداره کل غرب تهران بزرگ قرار دارند.
مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ در خصوص تعداد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که مشمول کمک دولت هستند، گفت: در سطح ۱۴ شعبه این اداره کل ۶ هزار و ۱۱۸ کارگاه دارای معافیت سهم کارفرما تا ۵ نفر قرار دارند و تعداد بیمه‌شدگان اجباری این کارگاه‌ها ۳۳ هزار و ۳۲۸ نفر می‌باشد و میانگین سابقه پرداختی به بیمه‌شدگان حدود ۲۴ سال در این کارگاه‌ها می‌باشد.
وی با اشاره به رقم ۲۵۴ هزار مستمری‌بگیر در سطح غرب تهران بزرگ گفت: جمعیت تحت پوشش مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این اداره کل نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر می‌باشد و ماهیانه به طور میانگین ۲۲۷ میلیارد تومان به آنها پرداخت می‌شود.
وی عمده‌ترین مشکل در خصوص مستمری‌بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی را نقطه سربه‌سر ورودی و خروجی‌ها در این سازمان دانست و افزود: در سال‌ ۱۳۵۸ به ازای هر بازنشسته ۲۲ نفر بیمه‌شده وجود داشت که متاسفانه رقم ۲۲ نفر با توجه به شرایط جامعه به کمتر از ۷ نفر رسیده است.
مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران، وصول حق بیمه در تأمین اجتماعی را امری ضروری و حیاتی دانست و با توجه به رشد ۷/۲% وصولی در سال گذشته گفت: سال گذشته ۳ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان میزان کل وصولی غرب تهران بزرگ بوده که با توجه به بودجه مصوب و همت کارکنان ۷/۲% رشد داشته‌ایم. بر اساس آمار، میزان وصولی در ۶ ماهه اول سال جاری ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.
جودکی در خصوص شرایط و نحوه پرداخت لیست الکترونیکی در سطح غرب تهران بزرگ گفت: خوشبختانه در حال حاضر نزدیک به ۸۱% از کارگاه‌های تحت پوشش غرب تهران بزرگ اقدام به پرداخت الکترونیکی لیست حق بیمه می‌کنند.
وی افزود: طی دو دهه دو اتفاق مهم را در تغییر روش‌ها در ارائه خدمات شاهد بودیم. یکی تغییر روش در نحوه ارسال لیست از دستی به دیسکت و دومی ارسال لیست اینترنتی بوده است.