جامع نیوز:معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ساعت کار شعب این سازمان در سراسر کشور طی هفته پایانی سال خبر داد و گفت: شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری تا ساعت ۲۰ و روز پنج شنبه تا ساعت ۱۲ آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به کارفرمایان هستند. […]

جامع نیوز:معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ساعت کار شعب این سازمان در سراسر کشور طی هفته پایانی سال خبر داد و گفت: شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری تا ساعت ۲۰ و روز پنج شنبه تا ساعت ۱۲ آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به کارفرمایان هستند.
به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا افزود: این اقدام به منظور حداکثر همکاری با کارفرمایان محترم برای پرداخت به موقع حق‌بیمه انجام می‌شود.
وی با اشاره به عدم تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای اظهار داشت: کارفرمایان محترم به منظور پیشگیری از تعلق جریمه به بدهی‌های بیمه‌ای خود در اسرع وقت با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی نهایت همکاری را با کارفرمایان محترم خواهند داشت و امکان تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای نیز با حداکثر مساعدت فراهم شده است.