جامع نیوز:با تصویب هیات مدیره بانک سینا، مهندس محمدرضا پیشرو به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد. به گزارش جامع نیوزوی که از مدیران با سابقه و موفق بانکی است، پیش از این سمت مدیرعامل بانک صادرات ایران را برعهده داشت. مهندس پیشرو، قبل از این به مدت ۷ سال عضو هیئت مدیره بانک صادرات […]

جامع نیوز:با تصویب هیات مدیره بانک سینا، مهندس محمدرضا پیشرو به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد.

به گزارش جامع نیوزوی که از مدیران با سابقه و موفق بانکی است، پیش از این سمت مدیرعامل بانک صادرات ایران را برعهده داشت. مهندس پیشرو، قبل از این به مدت ۷ سال عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران بوده و مدیرعاملی بانک صنعت و معدن را نیز در کارنامه دارد.
از دیگر سوابق شغلی اخیر مدیرعامل جدید بانک سینا می توان به ریاست هیات عالی نظارت بر بانک ایران – اروپا (EIH)، عضو هیات مدیره موسسه بانک های توسعه ای آسیا و اقیانوسیه ADF IAP و عضو کمیته مدیریت موسسات مالی کشورهای اسلامی ADF IMI اشاره کرد.
وی با تصویب هیات مدیره بانک سینا جایگزین کوروش پرویزیان مدیرعامل قبلی این بانک شد.