جامع نیوز:معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با واگذاری ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به بیمارستان ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی، ناوگان آمبولانس بیمارستانها و مراکز درمانی این سازمان تکمیل شد. به گزارش جامع نیوز، دکتر محمد علی همتی در مراسم واگذاری ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی که با حضور مدیران کل […]

جامع نیوز:معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با واگذاری ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به بیمارستان ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی، ناوگان آمبولانس بیمارستانها و مراکز درمانی این سازمان تکمیل شد.
به گزارش جامع نیوز، دکتر محمد علی همتی در مراسم واگذاری ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی که با حضور مدیران کل درمان مستقیم و پشتیبانی درمان سازمان، نمایندگان رسانه های جمعی برگزار شد، اظهار داشت: تجهیز بیمارستان ها به آمبولانس های به روز و پیشرفته از موضوعات مغفول مانده سالهای اخیر بود که با همت بخش های مختلف سازمان، تجهیز مراکز درمانی به ۱۵۰ دستگاه آمبولانس مجهز عملی شد.
وی افزود: مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مجهز به ۳۴۱ آمبولانس است که بر اساس یک نیاز سنجی کلی، نیاز به خرید ۲۹۴ دستگاه آمبولانس جدید برآورد شد که در حال حاضر ۱۵۰ دستگاه از آنها به مراکز درمانی واگذار شد.
دکتر همتی با بیان اینکه خرید و تجهیز ۱۵۰ دستگاه آمبولانس توسط شرکت های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است، گفت: خرید و تجهیز آنها با قیمت مناسب انجام شد.
وی ادامه داد: طبق استانداردهای موجود، هر مرکز سرپایی حداقل یک دستگاه، بیمارستان های شهری و ناحیه ای دو دستگاه و بیماستان های منطقه ای سه دستگاه آمبولانس نیاز دارند که این میزان بر اساس ارجاع بیماران و تعداد مراجعان به هر منطقه می تواند، متغیر باشد.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: از ۱۵۰ دستگاه آمبولانس واگذار شده به بیمارستان ها ، ۴۰ آمبولانس به مراکز درمانی فاقد آمبولانس، تحویل داده شد و ۱۱۰ دستگاه نیز با آمبولانس های قدیمی مراکز درمانی جایگزین شد.
دکتر همتی با بیان اینکه این آمبولانس ها تجهیزات پزشکی کلاسA را دارند، افزود: آمبولانس ها مجهز به تمامی تجهیزات مورد نیاز مانند دستگاه اکسیژن، فشارخون، کیف احیاء، داروهای اورژانس و لوازم مصرفی هستند.
وی اظهار داشت: همچنین به منظور خدمت در بیمارستان های بزرگ، ۳۲ دستگاه آمبولانس به دستگاه الکترو شوک نیز مجهز شده اند.
وی با اشاره به ۷۷ بیمارستان و ۲۷۵ مرکز سرپایی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با واگذاری ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی سازمان، دیگر مرکز درمانی تأمین اجتماعی فاقد آمبولانس در کشور نداریم.
دکتر همتی ادامه داد: برای خرید هر آمبولانس ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در اختیار استان ها قرار داده شده و در مجموع برای خرید و تجهیز این تعداد آمبولانس، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان در راستای ارتقای تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها، اقدام کرده است، افزود: تمامی بیمارستان های سازمان مجهز به دستگاه امحای زباله های عفونی و ۵۰ بیمارستان بالای ۱۰۰ تخت خوابی سازمان نیز به دستگاه اکسیژن مجهز شدند.