جامع نیوز:در نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری، نشان عالی کیفیت و بهره‌وری به بانک شهر اختصاص یافت. به گزارش جامع نیوز، در مراسم اختتامیه نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری که با حضور بهره‌وران برتر کشور و ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، نشان عالی کیفیت و […]

جامع نیوز:در نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری، نشان عالی کیفیت و بهره‌وری به بانک شهر اختصاص یافت.
به گزارش جامع نیوز، در مراسم اختتامیه نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری که با حضور بهره‌وران برتر کشور و ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، نشان عالی کیفیت و بهره‌وری به بانک شهر تعلق گرفت.
بر این اساس، در این همایش که با محوریت توسعه کیفیت و بهره‌وری، اندازه‌گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره‌وری و بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره‌وری، برگزار شد، بانک شهر موفق شد تا نشان عالی این حوزه را در میان برترین بهره‌وران کشور به خود اختصاص دهد.