جامع نیوز:بانک کشاورزی طی سال ۱۳۹۳مبلغی افزون بر ۵۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از محصولات زراعی و باغی پرداخت کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک کشاورزی، ۲۳۱.۵ میلیارد ریال از این مبلغ به طرح‌های توسعه باغ‌ها و مبلغ ۲۶۰.۸ میلیارد ریال به طرح‌های تولیدات گلخانه ای اختصاص‌یافته است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداختی به […]

جامع نیوز:بانک کشاورزی طی سال ۱۳۹۳مبلغی افزون بر ۵۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از محصولات زراعی و باغی پرداخت کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک کشاورزی، ۲۳۱.۵ میلیارد ریال از این مبلغ به طرح‌های توسعه باغ‌ها و مبلغ ۲۶۰.۸ میلیارد ریال به طرح‌های تولیدات گلخانه ای اختصاص‌یافته است.
همچنین از مجموع تسهیلات پرداختی به این زیر بخش ، مبلغ ۱۱۴.۶میلیارد ریال در قالب کمک‌های بلاعوض به طرح‌های تولیدات زراعی و مبلغ ۵۱۵۶۶.۴ میلیارد ریال از محل منابع داخلی این بانک به طرح‌های کاشت، داشت و برداشت همچنین بذر‌های گواهی شده، مسکن روستایی، صادرات پسته و خرما و توسعه کشاورزی اختصاص یافته است.