جامع نیوز:شعب بانک کشاورزی استان اردبیل از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون ۸۱ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی پرداخت کرده اند. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل، با پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر در سطح استان فراهم شده است.

جامع نیوز:شعب بانک کشاورزی استان اردبیل از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون ۸۱ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی پرداخت کرده اند.

به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل، با پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر در سطح استان فراهم شده است.