جامع نیوز: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از در آستانه توقیف قرار گرفتن گواهینامه رانندگی قریب به پنج هزار راننده خبر داد. به گزارش جامع نیوز، سردار دکتر اسکندر مومنی در این باره گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار راننده در آستانه توقیف شدن گواهینامه رانندگی خود هستند، چرا که مجموع نمره […]

جامع نیوز: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از در آستانه توقیف قرار گرفتن گواهینامه رانندگی قریب به پنج هزار راننده خبر داد.

به گزارش جامع نیوز، سردار دکتر اسکندر مومنی در این باره گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار راننده در آستانه توقیف شدن گواهینامه رانندگی خود هستند، چرا که مجموع نمره منفی‌شان از عدد ۲۰ عبور کرده و در آستانه رسیدن به ۲۵ یا ۳۰ است.
وی همچنین از وجود ۳۲ میلیون گواهینامه در کشور خبر داد و درباره تعداد آن دسته از رانندگانی که بدون اخذ گواهینامه اقدام به رانندگی می‌کنند نیز گفت: میزان رانندگی بدون گواهینامه در کشور ما بسیار اندک است و در واقع می‌توان گفت که نسبت آن به تعداد افرادی که با گواهینامه رانندگی می‌کنند حتی به چند دهم درصد هم نمی‌رسد