جامع نیوز:مدیرعامل بانک شهر از ارائه ۹۵درصد از خدمات شعب توسط پیشخوان‌های شهرنت تا پایان سال ‌جاری خبر داد. به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمدپورزرندی با تاکید بر اهمیت بانکداری الکترونیک گفت: توسعه پیشخوان‌های شهرنت از اهداف عمده در سال جاری است و از اقداماتی است که به عنوان جایگزین توسعه فیزیکی شعب دنبال […]

جامع نیوز:مدیرعامل بانک شهر از ارائه ۹۵درصد از خدمات شعب توسط پیشخوان‌های شهرنت تا پایان سال ‌جاری خبر داد.
به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمدپورزرندی با تاکید بر اهمیت بانکداری الکترونیک گفت: توسعه پیشخوان‌های شهرنت از اهداف عمده در سال جاری است و از اقداماتی است که به عنوان جایگزین توسعه فیزیکی شعب دنبال می‌شود.
وی افزود: هم اکنون ۴۰پیشخوان‌ شهرنت در سطح کشور فعال است و بر اساس برنامه، قرار است تا پایان امسال ۲۰۰پیشخوان دیگر به این تعداد اضافه شود.
پورزرندی خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش زیادی از خدمات بانکی توسط این پیشخوان‌ها ارائه می‌شود که با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان امسال و منطبق با قوانین و مقررات بانک مرکزی، ۹۵درصد خدمات بانکی توسط این پیشخوان‌ها ارائه خواهد شد.