جامع نیوز:علی اشرف افخمی ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت ومعدن گفت : حضوردر فضای بین المللی و ایجاد امکان همکاری گسترده با بانکها و نهادهای مالی معتبر جهانی در روند تولید و رفع برخی مشکلات اقتصادی تأثیر گذار خواهد بود ، چه بسا مدیریت کارآمد و دانش محور نیز به عنوان یک […]

جامع نیوز:علی اشرف افخمی ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت ومعدن گفت : حضوردر فضای بین المللی و ایجاد امکان همکاری گسترده با بانکها و نهادهای مالی معتبر جهانی در روند تولید و رفع برخی مشکلات اقتصادی تأثیر گذار خواهد بود ، چه بسا مدیریت کارآمد و دانش محور نیز به عنوان یک رکن اساسی باید ملاک قرار گیرد.
به گزارش خبرنگارما ، افخمی که در دیدار نوروزی با کارکنان بانک سخن می گفت ، با اشاره به نام گذاری سال ١٣٩۴ به نام سال ” دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی ” از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد : بانک صنعت ومعدن به عنوان یک بانک تخصصی دولتی فرامین مقام معظم رهبری را در خصوص نام گذاری سال جدید سرلوحه کارقرارداده و تلاش خواهد کرد تا به عنوان یکی از بانکهای تأثیرگذار در عرصه اقتصاد و صنعت نقش خود را به خوبی ایفاء نماید.
وی افزود : هرچند دانش و تجربه ارزش زیادی دارند اما آنچه که موجب حرکت صحیح در مسیر دستیابی به اهداف بانک می شود انسجام و همبستگی میان ما است .
افخمی افزود : بانک صنعت ومعدن باید خود را برای دوران پس از رفع تحریم ها آماده کند، در آن زمان تعاملی که میان بانک ما و بانک های بین المللی ایجاد می شود برای مردم کشورما خیرو برکت به همراه خواهد داشت .
افخمی گفت : نظام بانکی در صف اول تحریم ها است و رفع این تحریم موجب کاهش هزینه های کشور و استفاده بهینه از منابع خواهد شد.
مدیرعامل بانک صنعت ومعدن ابراز امیدواری کرد که این بانک در سال ١٣٩۴ عملکردی به مراتب ارزشمندتر از گذشته را در خدمت به رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ارائه کند.