جامع نیوز:به منظور ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت و حضور و مشارکت جدی کارشناسان دو مجموعه در رفع مشکلات و تنگناها وهمچنین رشد و توسعه امور آموزشی و پژوهشی ، در آیینی با حضور مدیران عالی دو مجموعه بزرگ صنعتی و دانشگاهی ، تفاهمنامه همکاری بین دکتر سعد محمدی مدیر عامل ذوب آهن و دکتر […]

جامع نیوز:به منظور ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت و حضور و مشارکت جدی کارشناسان دو مجموعه در رفع مشکلات و تنگناها وهمچنین رشد و توسعه امور آموزشی و پژوهشی ، در آیینی با حضور مدیران عالی دو مجموعه بزرگ صنعتی و دانشگاهی ، تفاهمنامه همکاری بین دکتر سعد محمدی مدیر عامل ذوب آهن و دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان امضاء و مورد تبادل قرار گرفت .

به گزارش جامع نیوزدکتر سعد محمدی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این آئین ضمن ابراز خرسندی و استقبال از امضاء و تبادل تفاهمنامه مذکور طی سخنانی بخشی از مهمترین چالشهای موجود بین صنعت و دانشگاه را برشمرد وگفت : امرو سیستم های صنعتی با مباحث آموزشی و تئوری جدید بسیار فاصله دارند و شرایط سخت کاری در صنعت، کارکنان و کارشناسان صنعتی را از افزایش و ارتقاء علمی روز دور می کند.

وی با اشاره به اینکه هنوزبسیاری از ساختارهای سیستمی بنگاه های صنعتی و اقتصادی همانند سالهای گذشته است و نیاز به بروز رسانی دارد یادآور شد :باید سیستم دانشگاهی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور حضور جدی داشته باشد و بتواند با بررسی مشکلات صنعت ، راهکارهای لازم را ارائه دهد .

دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان نیز با ابراز خرسندی از امضاء و تبادل تفاهمنامه مذکور ، آمادگی کامل و جدی این دانشگاه را برای تعامل نزدیک و علمی با صنعت و بالعکس مورد تاکید قرار داد و گفت : این همکاری ها علاوه بر ارتقاء توان علمی و کاربردی هر دو مجموعه و رفع مشکلات موجود ، باید بتواند الگویی سازنده برای سایر صنایع و دانشگاه های دیگرباشد.

وی افزود : نیازهای ذوب آهن اصفهان با ظرفیت های موجود در این دانشگاه همخوانی دارد بنابراین هر دومجموعه با عزم جدی تلاش خواهند نمود علاوه بر رفع مشکلات و حضور موثر در پروژه های پژوهشی ذوب آهن ، زمینه کارآفرینی و کاربردی نمودن علوم دانشجویان و محققین دانشگاهی نیز فراهم شود .

وی نقش مهم ذوب آهن اصفهان در رشدو توسعه صنعت و اشتغال زایی و تربیت نیروهای توانمند را یادآور شد و افزود : خوشبختانه این مجتمع بزرگ صنعتی علیرغم مشکلات اقتصادی موجود و تحریم ها ، توانسته است خود را احیاء و به روز نماید و هم اکنون با مدیریت توانمندی که در این مجموعه حاکم است ، می توان آینده درخشانی را برای آن تصور نمود .

وی گفت : هر دو مجموعه عزم جدی برای عملیاتی کردن تفاهمنامه داریم و امید است با آمیخته شدن تجریبات ذوب آهن و آموزش و پژوهش دانشگاهی ، بتوانیم شاهد هم افزایی بیشتر و رشد و تعالی جامعه و کشورمان باشیم .