​جامع نیوز:تعداد کل تراکنش های سامانه سپهر بانک صادرات ایران در طی اسفند ماه سال قبل از مرز ٧۴٩ میلیون تراکنش گذشت. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در اسفند ماه سال ٩٣ به طور میانگین روزانه حدود ٢۶ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع٧۴٩ میلیون و ۶٠٠ […]

​جامع نیوز:تعداد کل تراکنش های سامانه سپهر بانک صادرات ایران در طی اسفند ماه سال قبل از مرز ٧۴٩ میلیون تراکنش گذشت.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در اسفند ماه سال ٩٣ به طور میانگین روزانه حدود ٢۶ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع٧۴٩ میلیون و ۶٠٠ هزار تراکنش موفق مالی انجام داده اند. این میزان بیانگر رشد ٢۴ درصدی تعداد کل تراکنش ها نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته است و حاکی از استقبال مشتریان از خدمات این بانک می باشد .
براساس این گزارش بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری نوین، جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش مشتریان و همچنین صرفه جویی دروقت و هزینه هموطنان از سال ٧٩ نسبت به نصب و راه اندازی سیستم پردازش هوشمند رایانه ای (سپهر) درشعب خود اقدام نموده است. با توجه به سرعت، تنوع خدمات، سهولت وامنیت بالای سیستم سپهر، استقبال مردم از این سیستم زیاد بوده به طوری که تا پایان اسفند ماه ٩٣ بیش از ۵۴ میلیون حساب الکترونیکی توسط هموطنان درشعب این بانک افتتاح شده است.
گفتنی است این بانک با ۴١٣ هزار مشتری اینترنتی با میانگین بیش از ١٣ میلیون تراکنش در ماه، صدور بیش از ۴۵ میلیون انواع کارتهای الکترونیک و با ٢٧٠٠ شعبه شعبه داخلی و ٢١ شعبه خارجی به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور نقش بسزایی در ترویج بانکداری نوین دارد.