جامع نیوز:صدور اسناد در بانک سینا طی اسفند ماه ۱۳۹۳ نشان از رشد ۵۷ درصدی آن در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۲ دارد. صدور اسناد در بانک سینا طی اسفند ماه ۱۳۹۳ نشان از رشد ۵۷ درصدی آن در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۲ دارد. گزارش آمار اسناد سامانه متمرکز بانکی در بانک سینا طی […]

جامع نیوز:صدور اسناد در بانک سینا طی اسفند ماه ۱۳۹۳ نشان از رشد ۵۷ درصدی آن در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۲ دارد.

صدور اسناد در بانک سینا طی اسفند ماه ۱۳۹۳ نشان از رشد ۵۷ درصدی آن در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۲ دارد.
گزارش آمار اسناد سامانه متمرکز بانکی در بانک سینا طی اسفند ماه ۱۳۹۳ نشان می دهد تعداد اسناد صادره در این بانک در مقایسه با اسفند ۱۳۹۲ با رشد ۵۷ درصدی به ۳۴.۵ میلیون سند رسیده و نسبت اسناد صادره دستی نیز از ۱۲.۸ درصد به ۷.۸ درصد کاهش یافته که این امر بیانگر استقبال خوب مشتریان بانک از درگاه های الکترونیک و سرویس های غیر حضوری است.