جامع نیوز:مهلت سپرده گذاری جهت شرکت در سی و پنجمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن،مشتریان این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند تا با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی در […]

جامع نیوز:مهلت سپرده گذاری جهت شرکت در سی و پنجمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن،مشتریان این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند تا با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی در سی و پنجمین دوره از قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن شرکت کنند.
بر اساس این گزارش،۱۳۶ فقره کمک هزینه تامین واحد مسکونی هر یک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال،۴۳۶فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هریک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال،۳۳۶ فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی هریک به مبلغ ۵۰ میلیون ریال،۳۳۶ فقره کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هریک به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و هزاران فقره جوایز نقدی دیگر از جوایز این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن می باشد.
گفتنی است داشتن حداقل موجودی ۱۰۰ هزار ریال و نیز حفظ حداقل موجودی به مدت ۹۰ روز متوالی از شرایط شرکت در سی و پنجمین دوره از قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن است.