به گزارش جامع نیوزاز ‌بانک آینده، در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق‌الوکاله‏ی سپرده‌های سرمایه‏ گذاری بانک مذکور، در سال ۱۳۹۴، دو و نیم (۲/۵) درصد، تعیین شد.

به گزارش جامع نیوزاز ‌بانک آینده، در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق‌الوکاله‏ی سپرده‌های سرمایه‏ گذاری بانک مذکور، در سال ۱۳۹۴، دو و نیم (۲/۵) درصد، تعیین شد.