جامع نیوز:با افتتاح شعب فرابانک سینا امکان ارائه خدمات ۲۴ ساعته و متنوع بانکی به هموطنان عزیز فراهم شده است. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، این بانک به منظور ایجاد تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک و ترویج فرهنگ استفاده از این خدمات و همچنین امکان ارائه خدمات ۲۴ ساعته بانکی، نسبت به افتتاح شعب […]

جامع نیوز:با افتتاح شعب فرابانک سینا امکان ارائه خدمات ۲۴ ساعته و متنوع بانکی به هموطنان عزیز فراهم شده است.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، این بانک به منظور ایجاد تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک و ترویج فرهنگ استفاده از این خدمات و همچنین امکان ارائه خدمات ۲۴ ساعته بانکی، نسبت به افتتاح شعب فرابانک اقدام نموده است.
بر اساس این گزارش، هموطنان با مراجعه به شعب فرابانک سینا می توانند علاوه بر انجام خدمات معمول بانکی نظیر برداشت وجه، انتقال وجه، خرید شارژ، مشاهده وضعیت حساب و… با استفاده از دستگاههای خوددریافت مستقر در این شعب نسبت به واریز وجه نقد به حساب خود و در صورت نیاز انتقال آن به حساب یا کارت دیگران اقدام نمایند.
همچنین در این شعب امکان ایجاد تماس تصویری و ویدئویی آنی با کارشناسان و مشاوران بانکی فراهم شده است.