جامع نیوز:در حکمی از سوی مدیرعامل بانک سینا، مدیر روابط عمومی این بانک منصوب شد. در حکمی از سوی مدیرعامل بانک سینا، مدیر روابط عمومی این بانک منصوب شد. در حکم صادره از سوی مهندس پیشرو، اصغر شمس نظری به سمت مدیر روابط عمومی بانک سینا منصوب شد. وی پیش از این سمت معاون مدیر […]

جامع نیوز:در حکمی از سوی مدیرعامل بانک سینا، مدیر روابط عمومی این بانک منصوب شد.

در حکمی از سوی مدیرعامل بانک سینا، مدیر روابط عمومی این بانک منصوب شد.
در حکم صادره از سوی مهندس پیشرو، اصغر شمس نظری به سمت مدیر روابط عمومی بانک سینا منصوب شد. وی پیش از این سمت معاون مدیر روابط عمومی بانک صادرات ایران را عهده دار بوده است.