جامع نیوز:ایرانسل از امکان ۳۰۰ دقیقه مکالمه با یک مشترک خاص ایرانسلی دیگر، تنها با پرداخت ۲هزار تومان خبر داد. به گزارش جامع نیوزاز ایرانسل، مشترکین سیمکارت‌های اعتباری این اپراتور تلفن همراه کشور، با شماره گیری کددستوری #۱۰*۳*۵۵۵* و پرداخت تنها ۲هزار تومان میتوانند با انتخاب یک شماره ایرانسلی دیگر، از ۳۰۰ دقیقه مکالمه رایگان […]

جامع نیوز:ایرانسل از امکان ۳۰۰ دقیقه مکالمه با یک مشترک خاص ایرانسلی دیگر، تنها با پرداخت ۲هزار تومان خبر داد.
به گزارش جامع نیوزاز ایرانسل، مشترکین سیمکارت‌های اعتباری این اپراتور تلفن همراه کشور، با شماره گیری کددستوری #۱۰*۳*۵۵۵* و پرداخت تنها ۲هزار تومان میتوانند با انتخاب یک شماره ایرانسلی دیگر، از ۳۰۰ دقیقه مکالمه رایگان با آن شماره برخوردار شوند.
براساس این گزارش، این طرح یک ماهه، ویژه مشترکین سیمکارت های اعتباری است و در صورتی که متقاضیان از طرح های تعرفه رنگی استفاده کنند، امکان بهره مندی آنان از این سرویس مقدور نیست.
اطلاع از باقیمانده اعتبارمکالمه این طرح با شماره گیری کددستوری #۵۱*۱۴۱* ممکن است.