جامع نیوز:​نتایج یک نظرسنجی درباره مسئولیت اجتماعی سازمانی برندهای فعال در بازار ایران نشان می دهد بانک صادرات ایران صدرنشین بانک های کشور و رتبه پنجم در میان شرکت های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، در یک نظرسنجی که از سوی شرکت تحقیقات بازار […]

جامع نیوز:​نتایج یک نظرسنجی درباره مسئولیت اجتماعی سازمانی برندهای فعال در بازار ایران نشان می دهد بانک صادرات ایران صدرنشین بانک های کشور و رتبه پنجم در میان شرکت های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، در یک نظرسنجی که از سوی شرکت تحقیقات بازار داده تدبیر رهنما صورت گرفته بانک صادرات ایران بر اساس نظر و رای یاسخ دهندگان رتبه نخست در بین بانکهای کشور از لحاظ انجام مسئولیت و رسالت های اجتماعی را کسب کرد.
براساس این گزارش این نظرسنجی با حجم نمونه ١٣٧٧ نفر (۵١ درصد مرد ۴٩ درصد زن) در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و کاشان برگزار شد که بانک صادرات ایران رتبه پنجم را در میان شرکت های داخلی و خارجی و رتبه دوم بین شرکت های داخلی از دیدگاه سؤال شوندگان در زمینه انجام مسئولیت اجتماعی را از آن خود کرد.
شایان ذکر است که ۶٨ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواهان تبلیغ و اطلاع رسانی برندها در حوزه مسئولیت اجتماعی بودند و ٧٧ درصد از آنان خواهان افزایش این گونه فعالیت ها شدند.
گفتنی است بانک صادرات ایران در راستای انجام رسالت های اجتماعی و فرهنگی خود تعداد ١١ مدرسه را در نقاط کمتر توسعه یافته ساخته و در اختیار سیستم آموزشی قرار داده همچنین در ٨ سال اخیر انجام کلیه فعالیت های مالی و بانکی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را عهده دار و این بانک در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و انجام رسالت و مسئولیت های اجتماعی در سال گذشته ١٠ هزار و ٧۴١میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را در سرفصل ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت و ٢۶٣ هزار و ٢۴٣ نفر را روانه خانه بخت نموده است که این روند در سال ٩۴ نیز تداوم خواهد داشت. همچنین این بانک بیش از ٢ هزار و ٢۴۵ میلیارد ریال را در سرفصل های همچون: کمک به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، اشتغال زایی، مشاغل خانگی و… پرداخت کرده است.