جامع نیوز:در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به معاونین و مدیران اجرایی این سازمان در سراسر کشور خرید هرگونه کالای خارجی دارای مشابه داخلی را ممنوع اعلام کرد. خرید هر گونه کالای خارجی در سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام شد […]

جامع نیوز:در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به معاونین و مدیران اجرایی این سازمان در سراسر کشور خرید هرگونه کالای خارجی دارای مشابه داخلی را ممنوع اعلام کرد.
خرید هر گونه کالای خارجی در سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام شد
به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکترسید تقی نوربخش در این دستور اداری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و سخنان ارزشمند ایشان در دیدار هزاران نفر از کارگران شریف سراسر کشور در تاریخ ۹۴/۲/۹ و همچنین تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵ ت ۴۸۴۶۲ ه مورخ ۹۳/۳/۱۱ هیأت وزیران با موضوع ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی؛ خرید هرگونه کالای خارجی را در سازمان تأمین اجتماعی، موسسات و شرکتهای تابعه، ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این دستور اداری برای خرید کالاهای مورد نیاز خارجی که نمونه داخلی ندارند نیز لازم است که مدیران مربوطه نسبت به ارسال درخواست خود به کمیسیون خرید کالاهای خارجی که در معاونت اداری مالی سازمان و یا تحت نظر هیأت مدیره شرکتهای وابسته تشکیل می‌شود اقدام کنند و پس از تصویب کمیسیون یاد شده با رعایت صرفه و صلاح سازمان خرید مربوطه انجام شود.
در این دستور اداری تأکید شده است با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.