جامع نیوز:رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: در برنامه ریزی سال ۹۴ تلاش کردیم که بسط و گسترش برنامه ریزی راهبردی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر عباس کبریایی زاده در همایش “تبیین اهداف و سیاست های کلان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۴ ” افزود: در سال […]

جامع نیوز:رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: در برنامه ریزی سال ۹۴ تلاش کردیم که بسط و گسترش برنامه ریزی راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر عباس کبریایی زاده در همایش “تبیین اهداف و سیاست های کلان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۴ ” افزود: در سال گذشته هیات مدیره این سازمان، یکصد جلسه برگزار کرد که بخشی از این جلسات مربوط به امور جاری سازمان و بخش عمده جلسات مربوط به مسائل کلان سازمان بوده و کارگروههای تخصصی هیات مدیره نیز برگزار شده است.
وی با بیان اینکه وظایف سازمان تأمین اجتماعی یک تکلیف حرفه ای و مبتنی بر عملکرد است، ادامه داد: تأمین اجتماعی باید سازمانی پاسخگو، شفاف، مشارکت جو و ارائه گر خدمات با کیفیت باشد .
دکتر کبریایی زاده اظهار داشت: رویکرد هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی بر عملگرایی و تحقق شعارهای سازمان استوار است که نیازاست برنامه و نگرش راهبردی داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: در این راستا شورای راهبردی سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت و نگاه استراتژیک سازمان تکمیل شد.
وی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۳ زمینه های تدوین بودجه عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و در جلسات تبادل بودجه ای نیز، جداول عملکردی واحدها بر پایه عملکرد کلان سازمان تنظیم شد.
رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه هر برنامه راهبردی، متکی به ارزش ها، چشم انداز و اهداف سازمانی است، گفت: باید تصمیم های سازمان منطبق با ارزشهای حاکم بر سازمان باشد و مدیران این موضوع را به عنوان یک رویه مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به ارزش های ۱۰ گانه و راهبردهای ۷ گانه سازمان، تأکید کرد: در سازمان تأمین اجتماعی اولین ارزش سازمانی برنامه محوری است و باید از فعالیتهای خارج از برنامه پرهیز شود.
دکتر کبریایی زاده گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان تخصصی است که دانش در آن به عنوان یک ارزش و سرمایه مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مجاهدانه تلاش کرده است که با توجه به سیاستهای نظام، اهداف سازمانی نیز محقق شود، تصریح کرد: مجموعه سیاست های کلان سازمان در برنامه ها و عملکرد مدیریت سازمان به خوبی متبلور است.
رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: اعتبار وجایگاه سازمان حاصل زحمات و تلاش تمامی کارکنان در سراسر کشور است.