جامع نیوز:سیم¬کارت کودک رایتل، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار قم و همچنین مدیرعامل رایتل در دانشگاه قرآن و حدیث به بهره برداری رسمی رسید. به گزارشجامع نیوزاز رایتل، این اپراتور به منظور ارائه خدمات متناسب با جامعه کودکان، از چندی پیش انجام مطالعات لازم به منظور تولید سیم¬کارت […]

جامع نیوز:سیم¬کارت کودک رایتل، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار قم و همچنین مدیرعامل رایتل در دانشگاه قرآن و حدیث به بهره برداری رسمی رسید.
به گزارشجامع نیوزاز رایتل، این اپراتور به منظور ارائه خدمات متناسب با جامعه کودکان، از چندی پیش انجام مطالعات لازم به منظور تولید سیم¬کارت ویژه کودکان همگام با تکنولوژی روز دنیا را در دستور کار خود قرارداد و پس از تولید موفق این محصول منطبق با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در چارچوب پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد، عرضه سیم¬کارت ویژه کودک را از مدتی پیش آغاز نموده است.
این گزارش می¬افزاید: این سیم¬کارت پس از اتمام عرضه آزمایشی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار قم و همچنین مدیرعامل رایتل در دانشگاه قرآن و حدیث شهر قم به بهره برداری رسمی رسید.