جامع نیوز: در اولین جلسه هیئت نمایندگان هشتمین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری به‌عنوان تنها کاندیدای ریاست، رئیس اتاق بازرگانی تهران شد. اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با حضور ۵۵ نفر از اعضا و به‌منظور برگزاری انتخابات هیات رئیسه برگزار شد. در این […]

جامع نیوز: در اولین جلسه هیئت نمایندگان هشتمین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری به‌عنوان تنها کاندیدای ریاست، رئیس اتاق بازرگانی تهران شد.

اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با حضور ۵۵ نفر از اعضا و به‌منظور برگزاری انتخابات هیات رئیسه برگزار شد.
در این انتخابات، خسروتاج و شمس اردکانی به‌عنوان ناظر و زرگران به‌عنوان منشی، بر انتخابات نظارت داشتند. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، مسعود خوانساری با ۵۱ رأی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، مهدی جهانگیری با ۴۷ رأی نایب رئیس و علاء میرمحمدصادقی با ۴۵ رأی نایب رئیس دوم شدند. همچنین حامد واحدی با ۴۹ رأی خزانه‌دار و سیده فاطمه مقیمی با ۴۷ رأی منشی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شدند. پیش از این ریاست اتاق بازرگانی تهران به‌عهده یحیی آل‌اسحاق بوده است