جامع نیوز:رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات از بازسازی مدائن از محدوده مقبره سلمان فارسی تا ایوان مدائن خبر داد. به گزارش جامع نیوزاز ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن پلارک در جریان بازدید از منطقه مدائن و در جمع شیوخ و سران عشایر سنی و شیعه این منطقه گفت: طرح جامع بازسازی محدوده مقبره سلمان فارسی […]

جامع نیوز:رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات از بازسازی مدائن از محدوده مقبره سلمان فارسی تا ایوان مدائن خبر داد.

به گزارش جامع نیوزاز ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن پلارک در جریان بازدید از منطقه مدائن و در جمع شیوخ و سران عشایر سنی و شیعه این منطقه گفت: طرح جامع بازسازی محدوده مقبره سلمان فارسی تا ایوان مدائن بر اساس طرح جامع توسعه شهری مدائن از سوی این ستاد تهیه می شود.

وی سلمان فارسی را عامل وحدت شیعه و سنی در منطقه مدائن دانست و افزود: بازسازی و توسعه این منطقه در دستور کار ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار دارد.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اینکه جابر بن عبدالله انصاری صحابه حضرت رسول(ص) و حضرت طاهر برادر امام صادق(ع) نیز در جوار مقبره سلمان فارسی مدفون هستند گفت: طرح جامع توسعه مقبره سلمان فارسی تا ایوان مدائن دربرگیرنده بهسازی اقدامات گذشته و مرمت همه مزارات و بناهای پیرامون این طرح خواهد بود.

شایان ذکر است که سند راهبرد بهسازی مقبره سلمان فارسی و منطقه پیرامون آن به زودی با امضای رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات ابلاغ می شود.