جامع نیوز:هیئت‌مدیره بانک سامان، نرخ حق الوکاله سال ۱۳۹۴ را معادل ۲.۵ درصد تعیین کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، هیئت‌مدیره بانک در مصوبه‌ای، نرخ حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای سال ۱۳۹۴ را معادل ۲.۵ درصد (دو و نیم درصد) اعلام کرد.

جامع نیوز:هیئت‌مدیره بانک سامان، نرخ حق الوکاله سال ۱۳۹۴ را معادل ۲.۵ درصد تعیین کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، هیئت‌مدیره بانک در مصوبه‌ای، نرخ حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای سال ۱۳۹۴ را معادل ۲.۵ درصد (دو و نیم درصد) اعلام کرد.