جامع نیوز:نرخ حق‌الوکاله سال‌۱۳۹۴ برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بانک شهر اعلام شد‌. به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری این بانک، همانند سال گذشته معادل ۵/۲درصد اعلام شد. بر اساس این گزارش، متعاقب ابلاغ بسته سیاستی سال۹۴ توسط بانک مرکزی، در صورت هرگونه […]

جامع نیوز:نرخ حق‌الوکاله سال‌۱۳۹۴ برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بانک شهر اعلام شد‌.
به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری این بانک، همانند سال گذشته معادل ۵/۲درصد اعلام شد.
بر اساس این گزارش، متعاقب ابلاغ بسته سیاستی سال۹۴ توسط بانک مرکزی، در صورت هرگونه تغییر در نرخ حق‌الوکاله، این نرخ مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده‌گذاران، از آنان دریافت کنند.