جامع نیوز:در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و همسویی با بانکداری نوین، پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، به منظور جلب رضایت مشتریان و صرفه جویی در وقت و هزینه هموطنان، تعداد پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید. بانک سینا در […]

جامع نیوز:در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و همسویی با بانکداری نوین، پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، به منظور جلب رضایت مشتریان و صرفه جویی در وقت و هزینه هموطنان، تعداد پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید.
بانک سینا در سال های اخیر گام های موثری را در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برداشته است به طوری که اکنون یکی از متنوع ترین بانک های ارائه دهنده این خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک کشور محسوب می شود.