جامع نیوز:بانک سینا در راستای همسویی با بانکداری نوین و تامین رفاه و آسایش مشتریان، امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق همبانک و سیناسل ( #۷۲۷*) را فراهم ساخته شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، این بانک به منظور جلب رضایت مشتریان و صرفه جویی در وقت و هزینه آنها، امکان پرداخت اقساط تسهیلات […]

جامع نیوز:بانک سینا در راستای همسویی با بانکداری نوین و تامین رفاه و آسایش مشتریان، امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق همبانک و سیناسل ( #۷۲۷*) را فراهم ساخته شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، این بانک به منظور جلب رضایت مشتریان و صرفه جویی در وقت و هزینه آنها، امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه همبانک و سیناسل (#۷۲۷*) را امکانپذیر ساخته است.
بر اساس این گزارش، کاربران همبانک سینا (مشتریان همراه اول و ایرانسل) با شماره گیری #۷۲۷* و ورود به بخش عملیات بانکی با انتخاب گزینه وام، می توانند نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانک سینا و دریافت گزارش تسهیلات اقدام نمایند.