جامع نیوز:قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت این شرکت تاکنون ۵٠ درصد از تعهدهای خود را در میدانهای یاران و آزادگان جنوبی به اتمام رسانده است. به گزارش جامع نیوز، محمدرضا تاکایدی در نشست خبری حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت نفت با بیان این که شرکت ملی حفاری از سال ١٣۵٨ تاکنون بیش از ٧ […]

جامع نیوز:قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت این شرکت تاکنون ۵٠ درصد از تعهدهای خود را در میدانهای یاران و آزادگان جنوبی به اتمام رسانده است.
به گزارش جامع نیوز، محمدرضا تاکایدی در نشست خبری حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت نفت با بیان این که شرکت ملی حفاری از سال ١٣۵٨ تاکنون بیش از ٧ میلیون کیلومتر حفاری در قالب بیش از سه هزار و ٢٠٠ حلقه چاه نفت و گاز در کشور حفاری کرده است، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تعداد دکلهای حفاری این شرکت امسال به بیش از ٧٠ دکل خشکی و دریایی خواهد رسید.

وی با تکذیب هرگونه دامپینگ در مناقصه های حفاری در کشور گفت: به زودی با نرخهای رقابتی در مناقصه فاز دوم حفاری با بیش از ٣۵٠ حلقه چاه نفت در حوزه غرب کارون شرکت می کنیم، وانگهی هم اکنون بیش از ١۴ دکل این شرکت در میدانهای یاران و آزادگان جنوبی حضور دارند.

برگزاری مناقصه حفاری ٣۵٠ چاه در غرب کارون

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری به واگذاری حفاری ١١٠ حلقه چاه از ١٨٠ حلقه چاه برنامه ریزی شده در حوزه غرب کارون به شرکتهای خصوصی اشاره کرد و گفت: به زودی تکلیف پیمانکاران مابقی چاهای فاز نخست این حوزه نفتی مشترک مشخص خواهد شد.

تاکایدی با بیان این که شرکت ملی حفاری بودجه خود را از محل درآمدهای خود کسب می کند و هیچ گونه ارتباط مالی با دولت ندارد، گفت: هر دستگاه دکل حفاری این شرکت به طور متوسط روزانه ۵٠ تا ۶٠ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

وی با تاکید بر توانمندی سازندگان ایرانی در بخش ساخت دکل گفت: هم اکنون بیش از ٧٠ درصد از تجهیزات مورد نیاز در این بخش از داخل کشور تامین می شود؛ به عنوان مثال بیش از سه سال است که این شرکت قطعه تاپ درایو ساخت سازندگان داخلی را بدون هیچ گونه مشکلی در دستگاههای حفاری خود استفاده می کند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری به مذاکرات و امضا تفاهمنامه های این شرکت با مسئولان شرکتهای نفتی فعال در منطقه بصره و اربیل عراق اشاره کرد و گفت: در سال ٩۴ به شدت پیگیر ورود به پروژه های حفاری این مناطق هستیم.

تاکایدی با اشاره به احتمال حضور شرکتهای خارجی در صنعت حفاری ایران با امضا توافق نهایی هسته ای میان ایران و کشور های ۵+١ گفت: شرکت ملی حفاری از دو سال پیش تاکنون اقدام به افزایش کمیت و کیفیت آموزشهای نیروی انسانی و نیز بالا بردن راندمان دستگاه های حفاری کرده است.