جامع نیوز:زنان کارآفرین که علم و دانش را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل می نمایند و با خلاقیت و کارآفرینی موجب تولید ثروت و فرصت های شغلی پایدار برای دیگران شوند ، نیروی محرکه مؤثر در توسعه پایدار هستند. برای دست یابی به توسعه پایدار , در هر جامعه ای […]

جامع نیوز:زنان کارآفرین که علم و دانش را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل می نمایند و با خلاقیت و کارآفرینی موجب تولید ثروت و فرصت های شغلی پایدار برای دیگران شوند ، نیروی محرکه مؤثر در توسعه پایدار هستند.

برای دست یابی به توسعه پایدار , در هر جامعه ای نیاز به مشارکت زنان احساس می شود . درحال حاضر ، زنان در کشور ما، بعنوان نیمی از جامعه نه تنها دیگر خانه نشین نیستند بلکه کارآفرینان خلاق ودارای تحصیلات عالیه ای هستند که از این نظر بر مردان برتری یافته اند، به طوری که هم اینک بیش از ۶۰ در صداز ظرفیت های دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند.

لذا زنان کشور ما ، نیاز به الگوهایی دارند که آنان را در یافتن مسیر مناسب فعالیت های اجتماعی و شغلی یاری دهد. برای ارائه چنین الگوئی توجه به عوامل موفقیت زنان برتر کارآفرین بسیار موثر است.

رویا کوهستانی

کوهستانی ، مدیر و موسس چندین مرکز آموزش بین المللی و فعال در حوزه بازرگانی ، از جمله بانوان کارآفرین برتر ایران اسلامی است که قدرت یاد گیری اعجاب آورش ، تربیت علمی خانوادگی ، حمایت همسر ، خلاقیت و تزریق مدیریت دانش و کسب وکار در فعالیت های اجتماعی او نکات کلیدی موفقیت وی است.

بانوی برتر کارآفرین کشور در دومین سمینار زنان کارآفرین و فرصت های شغلی در دانشکده کارآفرینی ، اعتماد به نفس و تلاش را از عوامل مهم کارآفرینی نام برد و در جمع دانشجویان کارآفرینی گفت : زنان درکشورهای رو به توسعه امید اول برای ارتقاءخانواده ها و توسعه کشورهای خود محسوب می شوند و بر این اساس ، موفّقیت زنان کارآفرین درجوامع نه تنها سبب سود اقتصادی می شود ، بلکه باعث ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی کشور نیز می گردد.

وی ادامه داد : کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف موضوعی است که مدت ها در کشور ما مورد بحث است. برای گسترش و عملیاتی نمودن این موضوع در کشورمان تسهیلاتی نیز برای کارآفرینان درنظر گرفته شده است. اما مسلما در این راه برای موفقیت و امکان ادامه مسیر ، آشنایی با راهکار های مناسب و بهره گیری از تجربیات کارآفرینان موفق الزامی است.

کوهستانی درخاتمه عنوان نمود رعایت نظم در کار، ثابت قدم بودن و ایمان راسخ داشتن ، اشتیاق به یادگیری ، تکیه به نقاط قوت خویش ، شنیدن ندای دورن را جز رموز موفقیت دانست و خاطر نشان کرد: نقش عوامل فردی در توسعه کسب و کار زنان ایرانی از سایر عوامل موثرتر است و خدمات دانش بنیان نیز یکی از عوامل مهم موفقیت می باشد.