جامع نیوز:بنابر اعلام مرکز اطلاعات مالی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک شهر به لحاظ درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود رو به رشد کیفی اقدامات در جمع تمامی بانک‌ها مطرح شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور […]

جامع نیوز:بنابر اعلام مرکز اطلاعات مالی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک شهر به لحاظ درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود رو به رشد کیفی اقدامات در جمع تمامی بانک‌ها مطرح شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روند فعالیت این بانک در بخش صحت اعلام اطلاعات پایه عملکرد طی ماه‌های بهمن و اسفند سال۹۳ پیشرفت چشمگیری را نشان داده است.
بر این اساس، این درخشش به دلیل افزایش درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود رو به رشد کیفی در حوزه حساب‌ها، دستگاه‌های خودپرداز، شعب، کارت‌ها، مشتریان، پایانه‌های شعب و پایانه‌های فروشگاهی است.
همچنین بانک شهر در خصوص درصد صحت اطلاعات و عملکرد دستگاه‌های کارتخوان((POS نیز با دستیابی به رقم ۸۸٫۹۹در جمع تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی، حائز بالاترین رتبه شده است.