جامع نیوز:مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه احیای اعتماد عمومی را از اهداف کلان فرهنگی سازمان بر شمرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان با سه بخش بیمه ای، درمانی و اقتصادی است که هدف آن تولید امنیت اجتماعی است. احیای اعتماد عمومی از اهداف کلان فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی است […]

جامع نیوز:مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه احیای اعتماد عمومی را از اهداف کلان فرهنگی سازمان بر شمرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان با سه بخش بیمه ای، درمانی و اقتصادی است که هدف آن تولید امنیت اجتماعی است.
احیای اعتماد عمومی از اهداف کلان فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی است

به گزارش اجامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احیای معاونت فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی در دو سال گذشته اظهار داشت: معاونت فرهنگی سازمان در سال ۱۳۸۰ تأسیس و در سال ۱۳۸۷ منحل شد و در حال حاضر این بخش با سه اداره کل و مأموریت مشخص فعال است.
دکتر نوربخش افزود: اولین اقدامی که ما در سازمان انجام دادیم، احیاء معاونت فرهنگی و اجتماعی بود و تمامی ادارات کل این معاونت را احیاء کردیم و امکانات لجستیکی که نیازمند کارهای فرهنگی است فراهم شد و بودجه‌های سالیانه را نیز به آن اختصاص دادیم.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی تأثیر گذار بر فرهنگ عمومی کشور است، خاطر نشان کرد: این سازمان یک نهاد بحران زده بوده و در سال های قبل با کاهش کرامت و شان آن مواجه بودیم، سطح اعتماد ، تعهد و صداقت نیز نزول داشته بود
دکتر نوربخش گفت: بازگرداندن اعتماد جامعه به این نهاد به عنوان سازمانی که یکی از بنیانگذاران امنیت اجتماعی است جزو اهداف کلان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی :
مسائل فرهنگی در راهبرد کلان سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه گفت: برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی از تدوین خط مشی‌ها و ساماندهی راهبردی کلان سازمان شکل گرفته که از هفت راهبرد کلان سازمان تأمین اجتماعی دو عنوان آن فرهنگی است .
دکتر منصور اعتصامی افزود: راهبرد نهایی ایجاد یک نظام منسجم و ساختار مناسب و بهینه سیاست فرهنگی اجتماعی همسو با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بوده است.
دکتر اعتصامی ادامه داد: اصلاح تغییر دیدگاه سازمان نسبت به مفهوم مشتری مداری با ارتقاء مولفه های سرمایه های اجتماعی فرهنگ و رفتار سازمانی مبتنی بر تعمیق شناخت محیط ایرانی اسلامی انجام می شود.