جامع نیوز:هیأت مدیره بانک ایران زمین با افزایش سقف انتقال وجه حساب به حساب به صورت غیر شتابی موافقت کرد. به گزارش جامع نیوزبا تصویب هیأت مدیره و با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان سقف انتقال وجه بصورت غیر شتابی در سامانه اینترنت بانک و نرم […]

جامع نیوز:هیأت مدیره بانک ایران زمین با افزایش سقف انتقال وجه حساب به حساب به صورت غیر شتابی موافقت کرد.

به گزارش جامع نیوزبا تصویب هیأت مدیره و با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان سقف انتقال وجه بصورت غیر شتابی در سامانه اینترنت بانک و نرم افزار همراه بانک ایران زمین به قرار ذیل اعلام شد:

۱- حساب به حساب شخص، بصورت نامحدود.

۲- حساب به حساب مشتری برای عموم مشتریان ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۳- حساب به حساب مشتری برای مشتریان خاص به تشخیص مدیر شعب استان تا مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .