جامع نیوز:دکتر بهیج عربید مشاور وزیر بهداشت عمومی لبنان در امور برنامه ریزی، از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد بازدید و در گفتگو با مسئولان ارشد سازمان تامین اجتماعی و مدیران این بیمارستان به تبادل نظر پرداختند. بازدید مشاور وزیر بهداشت عمومی لبنان از بیمارستان میلاد به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، در […]

جامع نیوز:دکتر بهیج عربید مشاور وزیر بهداشت عمومی لبنان در امور برنامه ریزی، از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد بازدید و در گفتگو با مسئولان ارشد سازمان تامین اجتماعی و مدیران این بیمارستان به تبادل نظر پرداختند.
بازدید مشاور وزیر بهداشت عمومی لبنان از بیمارستان میلاد
به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، در این دیدار نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان این که این سازمان در ایران قدمت ۶۰ ساله دارد، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی متولی بیمه اجتماعی مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی است.
به گفته علی حیدری اولین اقدام در ایجاد تامین اجتماعی در ایران به کارگران راه آهن در ۸۰ سال پیش مربوط می شود.
وی سازمان تامین اجتماعی را سازمانی سه جانبه توصیف و خاطر نشان کرد: کارگران، کارفرمایان و دولت در تامین منابع تامین اجتماعی مشارکت دارند و این سازمان به اعتبارهای دولتی متکی نیست.
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان ۲۰ درصد، کارگران ۷ درصد و دولت هم ۳ درصد میزان دستمزد را به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می کنند.
حیدری سازمان تامین اجتماعی را دارای سه بخش بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری معرفی کرد و اظهار داشت: سازمان خود متولی درمان بیمه شدگانش است.
وی گفت: بیمارستانهای ملکی و مراکز طرف قرار داد دو شیوه ارائه خدمات درمانی در تامین اجتماعی است.
حیدری تاکید کرد: در حال حاضر تامین اجتماعی اولین خریدار درمان و دومین تولید کننده درمان بعد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور است.
وی ۵۱ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: از نظر نوع خدمات کاملترین بسته را بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی ارائه می دهیم.
وی با بیان این که حدود ۲۰ نوع خدمت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود، اظهار داشت: درمان ، بازنشستگی و مستمری بیمه بیکاری از جمله این خدمات است.
حیدری بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی را ۱۳ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: در مجموع با افراد تحت تکفل ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی دارای ۷۶ بیمارستان ملکی و ۲۷۴ درمانگاه در کشور است و دارای ۸۵۰۰ تخت بستری نیز است.
در ادامه مدیر عامل بیمارستان میلاد نیز در این دیدار گفت: میلاد دارای حدود ۱۲۵ هزار متر مربع زیر بناست و بیمارستانی یک هزار تختخوابی است.
دکتر محمود رضا فیاض میزان اشغال تخت بیمارستان میلاد را حدود ۹۰ درصد اعلام و تصریح کرد: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۹۲ هزار عمل جراحی در این مرکز درمانی انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: ارائه بهترین خدمات به بیماران به خصوص بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هدف ماست و تمام برنامه ریزی های بیمارستان در این راستاست.
همچنین دکتر بهیج عربید مشاور وزیر بهداشت عمومی لبنان در امور برنامه ریزی با بیان این که نظام درمانی لبنان با ایران متفاوت است، خاطر نشان کرد: در لبنان بیمه ها مراکز درمانی ملکی ندارند و کار اقتصادی هم انجام نمی دهند.
دکتر بهیج عربید تصریح کرد: در لبنان ۸۰ درصد درمان توسط بخش خصوصی و ۲۰ درصد توسط بخش دولتی انجام می گیرد.
وی گفت: با وجودی که در سال ۲۰۰۰ میلادی وزارت بهداشت لبنان برنامه ریزی ساخت مراکز درمانی را انجام داد که از طریق طرح خود گردانی اداره می شوند، اما با این حال نقش خود در سیاست گذاری های کلی را فراموش نکرد و نظارت هایش بیشتر شد.
دکتر عربید افزود: در این مراکز درمانی، مالکیت دولتی اما اداره آن شبیه بخش خصوصی است و هیئت امنا مراکز را مدیریت می کند که به پیشنهاد وزیر بهداشت و تایید هیئت دولت انتخاب می شوند و افراد هیئت امنا بیشتر از درون همان بیمارستان ها هستند.
وی خاطر نشان کرد: در لبنان وزارت بهداشت و شرکت های بیمه گر قراردادهایی با بیمارستان های بخش دولتی نیز دارند.
مشاور وزیر بهداشت عمومی لبنان در امور برنامه ریزی تاکید کرد: ارائه خدمات رایگان درمانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ایران واقعا در خور تقدیر و ستایش است.