​جامع نیوز:بانک صادرات ایران موفق به کسب لوح تقدیر و تندیس به عنوان پیشگام در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی در اولین دوره جایزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد ارتقاء و بهره وری شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران این عنوان پس از بررسی های انجام شده و طی فرایند ارزیابی جایزه ملی مدیریت به […]

​جامع نیوز:بانک صادرات ایران موفق به کسب لوح تقدیر و تندیس به عنوان پیشگام در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی در اولین دوره جایزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد ارتقاء و بهره وری شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران این عنوان پس از بررسی های انجام شده و طی فرایند ارزیابی جایزه ملی مدیریت به بانک صادرات ایران تعلق گرفت و لوح تقدیر و تندیس مربوطه طی آیین ویژه ای به مدیر عامل این بانک اعطا شد.
حسب طراحی و برنامه ریزی های انجام شده در سال ١۴٠۴ ایران به عنوان کشوری توسعه یافته از نظر اقتصادی؛ علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر روابط بین الملل خواهد بود.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران در راستای اجرایی شدن برنامه های اقتصادی دولت و رونق کسب و کار، تدابیری برای عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی اتخاذ کرده است و در همین راستا از ابتدای سال جاری با هدف افزایش رونق اقتصادی مبادرت به ارایه بسته های حمایتی از فعالین اقتصادی و کارآفرینان نموده است که در این عرصه در شمار بانک های پیشتاز محسوب می شود.