جامع نیوز: مهلت استفاده از تسهیلات احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری در بانک ملت تا پایان تیرماه سال جاری تمدید شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک ملت، با هدف مساعدت با معرفی شدگان و اهمیت بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نامناسب شهری و با توجه به طولانی شدن تشکیل پرونده برخی […]

جامع نیوز: مهلت استفاده از تسهیلات احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری در بانک ملت تا پایان تیرماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک ملت، با هدف مساعدت با معرفی شدگان و اهمیت بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نامناسب شهری و با توجه به طولانی شدن تشکیل پرونده برخی از متقاضیان، مهلت تکمیل پرونده، اعطای تسهیلات و انعقاد قرارداد در سامانه تسهیلات متمرکز بانک ملت، حداکثر تا پایان روز ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت.