جامع نیوز:دکتر شهیدزاده در بازدید از گلخانه ۱۶۰هکتاری پارادایس در اصفهان: حمایت از طرح های تولیدی، وظیفه اصلی بانک کشاورزی است دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی در سفر یک روزه خود به استان اصفهان از طرح گلخانه پارادایس به مساحت ۱۶۰ هکتار بازدید کرد. به گزارش جامع نیوزاز […]

جامع نیوز:دکتر شهیدزاده در بازدید از گلخانه ۱۶۰هکتاری پارادایس در اصفهان: حمایت از طرح های تولیدی، وظیفه اصلی بانک کشاورزی است

دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی در سفر یک روزه خود به استان اصفهان از طرح گلخانه پارادایس به مساحت ۱۶۰ هکتار بازدید کرد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک کشاورزی ، دکتر شهیدزاده در این بازدید حمایت از طرح های تولیدی بخش کشاورزی را وظیفه اصلی بانک کشاورزی برای کمک به تولید ملی دانست و افزود: تفاوت کشاورز سنتی و مترقی در استفاده صحیح از قدرت تفکر است و کشاورز باید در کنار تکمیل زنجیره تولید و توزیع خود ، تثبیت بازار داخلی و خارجی ، تحریک بازار و فرهنگ سازی برای استفاده از محصولات خود را نیز محقق کند.

شایان ذکر است بانک کشاورزی برای راه اندازی این طرح تسهیلاتی بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال از محل منابع داخلی و صندوق توسعه ملی پرداخت کرد و از این طریق زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۲۰ نفر فراهم شد.