جامع نیوز:روابط عمومی بانک مسکن در جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ، لوح افتخار ستاره مدیریت روابط عمومی را دریافت کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن ، در این همایش که در محل کتابخانه ملی برگزار شد؛ با اهدای این لوح افتخار از عملکرد روابط عمومی بانک مسکن در سال ۹۳ ، قدردانی شد. […]

جامع نیوز:روابط عمومی بانک مسکن در جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ، لوح افتخار ستاره مدیریت روابط عمومی را دریافت کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن ، در این همایش که در محل کتابخانه ملی برگزار شد؛ با اهدای این لوح افتخار از عملکرد روابط عمومی بانک مسکن در سال ۹۳ ، قدردانی شد.
گفتنی است در حاشیه برگزاری این جشنواره کارگاه آموزشی با موضوع ” روابط عمومی ، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی ” برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان ها برگزار شد.