جامع نیوز:معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه شهرداری تهران با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جاری و معوق یکی از بزرگترین بدهکاران غیردولتی به این سازمان است، اظهار داشت: مکاتبات متعدد و پیگیری‌های فراوانی برای وصول مطالبات سازمان از شهرداری تهران در حال انجام است. شهرداری تهران حدود ۵۰۰ میلیارد تومان […]

جامع نیوز:معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه شهرداری تهران با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جاری و معوق یکی از بزرگترین بدهکاران غیردولتی به این سازمان است، اظهار داشت: مکاتبات متعدد و پیگیری‌های فراوانی برای وصول مطالبات سازمان از شهرداری تهران در حال انجام است.
شهرداری تهران حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا دریافت به موقع مطالبات از کارفرمایان را از مهمترین اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: درحال حاضر بدهی‌های کارفرمایان غیردولتی به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان است که شهرداری‌ها سهم قابل توجهی از این بدهی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات و جلوگیری از انباشت بدهی‌های جاری و همچنین احتساب جرائم تأخیر مربوطه، اقدامات و پیگیری‌های قانونی لازم را برای وصول حق بیمه از شهرداری تهران انجام داده است، افزود: در این رابطه جلسات متعددی تشکیل شده و تمامی همکاری‌ها و مساعدت‌های قانونی ممکن نسبت به شهرداری به عمل آمده و حتی بدهی‌های بیمه‌ای و جرائم مربوطه تقسیط شده است اما باز هم اقساط مربوطه در سررسید مقرر پرداخت نشده است.

زدا با بیان اینکه بدهی قطعی شهرداری تهران بابت حق بیمه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مطالبات مربوط به کارگاه‌ها و سازمان‌های وابسته و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری با احتساب جرائم مربوطه به حدود ۴۱۰ میلیارد تومان می‌رسد، افزود: با لحاظ بدهی‌های جاری این نهاد مجموع بدهی‌ها به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه دریافت به موقع حق بیمه مهمترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات این سازمان به بیمه شدگان متکی به دریافت حق بیمه است و کارفرمایان اعم از بخش خصوصی، عمومی و دولتی بایستی نسبت به عمل به تعهدات خود در قبال نیروی کار توجه داشته باشند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی همچون ارائه خدمات این سازمان بر اساس قانون انجام می‌شود، افزود: به دلیل اینکه پرداخت به موقع حق بیمه در زمره حقوق کارگران است، مطالبات تأمین اجتماعی براساس قانون در شمار دیون ممتازه قرار دارد و کارفرمایان بایستی پرداخت حق بیمه را در اولویت تعهدات مالی خود قرار دهند.

زدا پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان را اولین و مهمترین تعهد سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای عمل به این تکلیف قانونی ماهیانه حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه دریافت حق بیمه از کارفرمایان مهمترین و اصلی‌ترین درآمد پایدار و در دسترس سازمان تأمین اجتماعی است، ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی تنها با مدیریت منابع حق بیمه موجود درحال خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازنشستگان است.